Najszersza na rynku gama urządzeń grzewczych

Poradnik

1. Czy do wykonania instalacji c.o. konieczny jest projekt techniczny

Nie jest konieczny i wymagany do odbioru budynku ale

  • pozwala na realizację inwestycji zgodnie z naszymi zamierzeniami
  • wyceniać instalację wg tych samych kryteriów przez różnych fachowców 

Projekty zawarte w opracowaniach typowych są w zasadzie bezużyteczne

2. Czy lepiej stosować grzejniki 1-no czy 2-wu płytowe

Moc grzejników jest ściśle określona i zestawiona tabelarycznie w zależności od temperatury zasilania, powrotu oraz wewnętrznej pomieszczenia dlatego nie ma różnicy który z nich wybierzemy. W przypadku umieszczenia grzejników we wnękach podokiennych zaleca się wypełnienie ich w maksymalnym stopniu tak aby podgrzać jak największy strumień zimnego powietrza napływający przez okno.

3. Czy stosowanie kotłow kondensacyjnych się opłaca

Oczywiście. Sprawność tych urządzeń jest około 15% wyższa od nowej generacji kotłów konwencjonalnych, a nawet 30% od starych urządzeń.

4. Czy odprowadzanie spalin z kotłów kondensacyjnych może być wyprowadzone przez ścianę budynku

Tak, tylko dla budynków mieszkalnych 1-rodzinnych.Stosowane są typowe rozwiązania poszczególnych producentów kotłów w układach koncentrycznych średnice 60/100 mm i 80/125 mm. Rozwiązanie to okresie zimowym pozostawia pióropusz pary wodnej który nie zdobi budynku.

5. Czy grzejniki zasilane od dołu są lepsze od zasilanych z boku

Do tradycyjnego grzejnika zasilanego z boku wstawiono fabrycznie element umożliwiający dolne podłączenie przyłączy oraz wkładkę zaworu termostatycznego. Ostatnio coraz bardziej popularne są grzejniki posiadające podłączenie przesunięte na środek radiatora. Moce cieplne grzejników z dolnym zasilaniem są takie same jak z bocznym, ich cena jest wyższa o około 80 zł od połączeń bocznych

6. Czy grzejniki łazienkowe można wyposażyć w grzałkę elektryczną

Tak można. Jest to szczególne pożądane w okresie przejściowym kiedy korzystamy z ciepłej łazienki i suchych ręczników

7. Czy programator kotła można zastąpić zaworami termostatycznymi

Nie polecam. Programator / sterownik / ustala pracę całej instalacji c.o. łącznie z obniżeniami natomiast zawory termostatyczne z głowicami ograniczają temperaturę maksymalną poszczególnych grzejników.

8. Czy ogrzewanie podłogowe dobrze współpracuje z kotłem kondesacyjnym

Jest szczególnie polecane z uwagi na niską temperaturę pracy co sprawia, że kocioł kondensacyjny pracuje z wyższą sprawnością

9. Czy grzejniki płytowe można zamontować w łazience

W łazienkach panuje duża wilgotność, a dodatkowo w pobliżu WC kwaśne opary dlatego producenci grzejników zalecają montaż grzejników drabinkowych

10. Czy technika kondensacyjna wymaga przewymiarowania grzejników?

Prawdą jest, że największe korzyści ekonomiczne wynikające ze sprawności kotła kondensacyjnego i systemu można osiągnąć przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego (dla temperatury obliczeniowej 40/30 oC sprawność średnioroczna wynosi 109%).

Dla instalacji grzejnikowych sprawność średnioroczna   kotłów kondensacyjnych Vaillant jest również wysoka i wynosi 107% (dla temp. oblicz. zasilanie/powrót 75/60 oC).

Oznacza to że "przewymiarowanie" grzejników np. na parametry 50/30 oC nie przyniesie znaczących oszczędności i wystarcza dobrać je na standardowe parametry 70/55 oC. Oszczędność w zużyciu gazu w stosunku do nowych kotłów niekondensacyjnych wynosi pow. 15%.