Najszersza na rynku gama urządzeń grzewczych

Pompy ciepła

System z pompą ciepła składa się z 3 elementów :

  • dolne źródło

  • pompa ciepła

  • system grzewczy

wzajemnie powiązanych, współpracujących ze sobą i wpływających na końcowy efekt.

Dolne źródło – może emitować energię z gruntu, wody gruntowej lub z powietrza.

Pompa ciepła – przekazuje ciepło z otoczenia do instalcji grzewczej

System grzewczy – należy instalować w sposób specjalny odmienny od tradycyjnych

Uwaga inwestycyjna: zaplanowanie miejsca na bufor pomoże rozwiązać wiele problemów.

Obecnie najczęściej stosuje się pompy ciepła powietrze / woda z uwagi na ich mniejszy koszt inwestycyjny brak konieczności wykonywania głębokich odwiertów bądż zakopywania wężownic w gruncie. Producenci pomp ciepła cały czas je udoskonalają. Pamiętam jak instalowałem te urządzenia dla swoich dzieci to dolna granica pracy wynosiła około -10 stopni, a obecnie zeszła do -25 stopni co pozwala na ich instalację również w modernizowanych budynkach. Sprawność tych urządzeń uległa również znacznej poprawie, a tym samym efektywność.

Szczególnie mocno rozwija się segment pomp ciepła pow. / woda na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że urządzenia te jeżeli będą miały podobne warunki finansowania / dotacji / będą wypierały z rynku solary.

Wybrana kategoria nie posiada produktów